Nové modelové rady kotlov

Nové modelové rady kotlov

Nové modelové rady koltlov Attack s.r.o.

"Unikátne objekty designu spájajúce umenie a moderné technológie. Naše produkty sú navrhované designérmi ako jedinečné umelecké diela, ktoré je možné vyrobiť iba progresívnou technológiou 3D tlače."

Vďaka dlhodobej spolupráci a postupnému inovovaniu výrobného programu sme postupne vytvorili niekoľko samostatných modelových rád drevosplyňujúcich a peletizačných kotlov. Jednotlivé výrobky sú diferencované kvôli rozličnej funkcii a konštrukcii, ale napriek tomu však vykazujú chrakteristické prvky jednotnej firemnej identity.

Attack s.r.o.
Facebook Twitter Google+ Pinterest