Konštrukcia a vývoj

Konštrukcia a vývoj produktu

Dobrý dizajn môže dramaticky zmeniť marketingový úspech produktu, implementáciou skúseností z ergonómie, engineeringu a tvorby produktovej identity. Najdôležitejším kritériom dobrého dizajnu je ale stále funkčnosť produktu, ktorá može byť dosiahnutá iba zosúladením všetkých technologických a konštrukčných požiadaviek..
Naše konštrukčné riešenia navrhujú skúsení odborníci, ktorí si dokážu poradiť s akoukoľvek tvorivou výzvou. Tvroríme aj mechanické, optické a tepelné simulácie, ktoré sú nevyhnutne nutné k vývoju prototypu a následne sériovo vyrábaného produktu.

Facebook Twitter Google+ Pinterest