Prototyping

Výroba prototypov, 3D tlač

Optimalizácia dizajnu použitím fyzických modelov je štandardnou súčasťou procesu prípravy a tvorby. Stala sa neoceniteľnou pri testovaní kritických bodov na prodotype ešte pred neltou sériou. Celkový čas vývoja produktu sa dramaticky znížil kôli dostupnosti technológií rapid prototypingu.
Prototypy dokážeme vyrábať na 3D tlačiarni technológiou FDM alebo v kooperácii s našimi partnermi aj rôznymi inými technológiami.

Facebook Twitter Google+ Pinterest